Pentru a rezerva un loc pentru copilul dumneavoastră puteţi aduce dosarul cu următoarele acte necesare înscrierii:

  • Cerere, formular tip pentru înscriere, de la grădiniţă. Se completează în momentul depunerii dosarului;
  • Copie xerox al certificatului de naştere al copilului;
  • Copie xerox de pe actul de identitate al părinţilor;
  • Aviz epidemiologic de la medicul de familie - apt pentru a intra în colectivitate.

© TRINITY SOFT. Toate drepturile rezervate.