Schimb de experienţă

       Sîngeorz-Băi - GPP Căsuţa din poveşti Bistriţa

       "Mândru mi-s că-s sângeorzan"

       Vineri, 25 aprilie 2014, la G.P.P. Sîngeorz-Băi s-a desfăşurat a doua etapă a parteneriatului judeţean "Tradiţii şi valori". Grădiniţa noastră a primit vizita doamnelor educatoare de la G.P.P. "Căsuţa cu poveşti" Bistriţa, partenerele noastre în acest proiect.
       În ton cu tema acestui proiect, doamnele educatoare au fost întâmpinate cu pâine şi sare şi s-au bucurat de un mic program artistic: o suită de cântece şi dansuri populare specifice zonei prezentate atât de preţcolarii de la Ansamblul de dansuri al Grădiniţei cu program normal Nr. 1 cât şi de doamnele educatore care au fost însoţite de Ansamblul folcloric Pauniţa, al Casei Orăşeneşti de Cultură, Sîngeorz-Băi.
       Ziua a continuat cu prezentarea unui material power-point legat de istoria oraşului nostru dar şi de strânsa noastră colaborare cu Ansamblul Păuniţa. A fost prezentat al doilea număr al revistei "Datini Sîngeorzene", revistă realizată de educatoarele din Sîgeorz-Băi, fiecare dintre educatoare primind câte un exemplar din partea gazdelor.
       La schimbul de experienţă realizat între G.P.P Sîngeorz-Băi şi G.P.P. "Căsuţa cu poveşti", Bistiţa au participat şi reprezentanţi ai I.S.J.-BN, doamna inspector şcolar general prof. Camelia Tabără, doamna inspector şcolar de specialitate prof. Crina Clapou, reprezentanţi ai comunităţii locale d-nul viceprimar Daniel Naroş si d-nul director al Casei de cultura Florin Hodoroga.
       Ca şi o concluzie a zilei a fost faptul că: "acolo unde competenţa şi pasiunea dascălului se împleteşte cu dăruirea şi managementul eficient reuşitele didactice sunt la superlativ." (insp. Şc. Gen. Prof. Camelia Tabără)

© TRINITY SOFT. Toate drepturile rezervate.